[81] Pas in 1684 erkende keizer Leopold I met het Bestand van Regensburg de gebiedsuitbreidingen van Frankrijk ten koste van zijn voormalige grondgebied. Lodewijk XIV maakte op veertienjarige leeftijd zijn debuut aan het hof. [54] De oorlog met de Republiek begon met de aanval op een Nederlands konvooi in Het Kanaal. [72], In 1682 haalde Lodewijk XIV zich de woede van paus Innocentius XI op de hals doordat hij zich bemoeide met de financiën van de Franse kerken. [21][n 3], De Dertigjarige Oorlog waar Frankrijk sinds 1635 in betrokken was vormde een flinke kostenpost voor de Franse overheid. Zijn echtgenote zou regentes worden en er werd een regentschapsraad ingesteld waarin naast Gaston van Orléans, Mazarin en Pierre Séguier nog twee oud-ministers zaten. Alle annexaties van de Herinneringskamers werden tenietgedaan en het werd de Republiek toegestaan om garnizoenen te vestigen in de Spaanse Nederlanden. Hij werd daarna overgebracht naar het kasteel van Angers. The King cultivated a broad variety of interests and excelled in numerous fields, such as music (he played the guitar), dance (performing in ballets), and horse-riding (Louis XIV was an excellent rider). Willem III zag in Lodewijk XIV een tiran die de ambitie had om een universele monarch te worden, en die daarom te allen tijde gestopt moest worden. [135] Ook liet Lodewijk XIV een testament opstellen waarin hij beide natuurlijke zonen benoemde in de regentschapsraad. Ondertussen werd Johan de Witt een rad voor de ogen gedraaid door de suggestie dat er voor de Republiek nog altijd iets te regelen viel met Frankrijk. Voor zover bekend zijn er minstens vijftien favorieten en vermeende minnaressen die Lodewijk XIV voor zijn huwelijk met Madame de Maintenon had: Ondanks enkele successen kende het financiële beleid van Lodewijk XIV voornamelijk schaduwzijden. [89] Het Franse leger ging in september 1688 over tot de aanval en belegerde Philippsburg. Discover more on this Foundation. Découvrez l'histoire de Louis XIV à travers les œuvres des collections du château de Versailles. Only the eldest, Louis de France, known as Le Grand Dauphin, would survive to adulthood. De tuinen van het paleis werden doorgetrokken wat resulteerde in de aanleg van wat later bekend zou worden als de Champs-Élysées en het Place de l'Étoile. He would never forget this experience. [114], De machtsovername van de Bourbons in Spanje in 1701 leidde niet tot de verwachte golf van protest in het buitenland. Doordat de identiteit van de man in het masker niet vast te stellen is, blijft ook de rol onduidelijk die Lodewijk XIV in deze geschiedenis speelde. De volgende dag overleed hij. De verstandhouding tussen de echtelieden was slecht en door Lodewijks voorliefde voor mannen verwaarloosde hij zijn huwelijkse plichten. Louis XIV et Versailles: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven. Louis XIV (1638-1715) Louis XIV, Versailles et la société de cour. Hij zou naar het Louvre zijn gegaan om daar bij zijn vrouw te overnachten en vervolgens geslachtsgemeenschap met haar hebben gehad. Meerdere historici menen dat Lodewijk op dit punt van zijn leven zulke vreemde beslissingen nam dat hij als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. Louis XIV a eu très souvent recours aux soins de ses praticiens, mais Louis XV n’a eu que des maladies ou accidents mineurs, et Louis XVI n’a jamais eu besoin des services de sa Maison Médicale. [100], In 1692 bracht Lodewijk XIV opnieuw een bezoek aan het front, dit keer bij het beleg van Namen. In 1682 he moved the royal Court to the Palace of Versailles, the defining symbol of Hij wijdde de jonge koning persoonlijk in de geheimen van de diplomatie en het belang van bondgenootschappen in. [1] De adel raakte een aanzienlijk deel van zijn macht kwijt, in ruil voor een plaats aan het hof van de koning in het nieuwgebouwde Kasteel van Versailles. Alle beslissingen van de raad moesten bij meerderheid van stemmen genomen worden. 7 Haute perruque. "[141] In de Republiek waren de reacties op de dood van Lodewijk XIV positief, zo getuigt een brief van de gouverneur-generaal van de 11 8 0. De kinderen werden toevertrouwd aan Madame de Maintenon, die ze opvoedde. 6 Bas de soie. Daarmee joeg hij de provinciale rechtscolleges tegen zich in het harnas. Lodewijk onderschreef dan ook de facetten van het goddelijk recht, namelijk de goddelijke wijding, de onbeperkte macht die hij van God had gekregen, de onaantastbaarheid van het erfelijk recht en de bevestiging van de kroning. [136], In augustus 1715 ontdekten doktoren een zwarte plek op een van de benen van Lodewijk XIV. [99] Na de dood van Louvois werd de macht van Lodewijk XIV almaar absolutistischer en kwamen alle impulsen voor het staatsapparaat van de koning. See more ideas about Louis xiv versailles, Versailles, Versailles tv series. [202], De term absolutisme deed pas rond 1830 zijn intrede, maar de contemporaine schrijvers van Lodewijk XIV hadden wel een duidelijke definitie van het concept "absolute autoriteit". De Grote Condé kwam niet gunstig uit deze vergelijking en moest dan ook Parijs verlaten. During his coronation, Louis XIV swore to defend the Catholic faith. [121], In 1708 waren de Franse oorlogsuitgaven tot 200 miljoen pond gestegen, terwijl er minder dan 53 miljoen binnenkwam. [141], Direct na de dood van de Zonnekoning kreeg de vijf jaar oude Lodewijk XV de eerste steunbetuigingen van het hof. In de hoop de schade te beperken kocht de koning de gokschulden van de markies van Montespan en diens huwelijk af. Zij bepaalden samen de Franse politiek tijdens de eerste jaren van Lodewijks minderjarigheid als koning. Ondertussen werd door Lodewijk XIV's buitenechtelijke zoon, Lodewijk August van Maine, het gerucht verspreid dat de kinderen van le petit Dauphin door Filips van Orléans verwekt waren. [14][n 2] Na haar aanstelling als regentes koos Anna van Oostenrijk Mazarin als haar eerste minister. Laat de lezer zichzelf voorstellen hoe vandaag de dag de omstandigheden zijn, en hij zal ermee instemmen dat Lodewijk XIV meer goeds voor zijn land heeft gedaan dan twintig van zijn voorgangers. Een halfjaar later ging ook Filips V zelf akkoord en op 11 april 1713 werd de Vrede van Utrecht getekend. With the help of Colbert, he oversaw the administrative and financial reorganisation of his realm, and also set up manufactures and worked to boost trade. De Fransman werd hierin gevolgd door zijn landgenoot Jean-Christian Petitfils, wiens boek Louis XIV, La Gloire et les Épreuves evenwichtiger was over zijn absolutisme dan de boeken van zijn voorgangers. Devenu roi à quatre ans et demi, à la mort de son père Louis XIII, le jeune souverain reçoit d’Anne d’Autriche, sa mère, et du cardinal Mazarin, son parrain, une éducation complète. De dag daarna kwam zijn achterkleinzoon en troonopvolger aan zijn bed aan wie de Zonnekoning een laatste advies gaf. Versailles : un spectacle son et lumière pour revivre l'époque de Louis XIV 05:08 Le château de Versailles va célébrer le tricentenaire de la mort de Louis XIV [118] De hertog van Vendôme bewees zich daar succesvol en werd overgeplaatst naar de Zuidelijke Nederlanden. Zijn verdrag met uitzicht op de Spaanse erfenis zou levenslang het beleid van Lodewijk XIV bepalen. [85] Verder bemoeide Lodewijk XIV zich actief met het sturen van Franse jezuïeten naar het Chinese hof van keizer Kangxi in een poging om daar het religieuze monopolie van Portugal te doorbreken. [108] Tijdens de gesprekken die werden gevoerd kwam ook regelmatig de opvolging van de kinderloze Spaanse koning Karel II ter sprake. Hear some of that music below, and should you feel so inclined, take a virtual tour of the palace and several online exhibitions as you listen. In de Nederlandse geschiedschrijving wordt de Nederlandse vertaling van Louis, Lodewijk, gehanteerd en in dit artikel wordt dan ook de Nederlandse naam gebruikt. La seconde séance est consacrée au caractère guerrier et conquérant de Louis XIV. [147] Dat kwam uiteindelijk in het bezit van de schilder Alexandre Pau die het in 1819 schonk aan de graaf van Pradel. Visionaries for the future. Louis Xiv Bust Statue. In 1674 had Lodewijk XIV opdracht gegeven aan Sébastien Le Prestre de Vauban om een reeks forten aan de noordgrens te bouwen. Alleen de koning en zijn wensen lijken nog van belang te zijn. Dit heeft erin geresulteerd dat de geschiedschrijving van de zeventiende en achttiende eeuw erg ten faveure van de Zonnekoning was. Men heeft uw inkomsten en uitgaven opgedreven als nooit tevoren; men heeft u verheven tot in de hemel omdat u, naar men zegt, de grandeur van uw voorvaderen wilt uitwissen, dat wil zeggen omdat u heel Frankrijk in armoede hebt gestort, zodat het hof kan leven in een luxe die even monsterlijk als ziekelijk is. [211], De mythes rondom dit geheimzinnige personage werden in 1688 door de Nederlanders gebruikt in hun politieke propaganda om de oorlog te rechtvaardigen. Tijdens deze oorlog deed ook de minderjarige Lodewijk zich gelden. Page Facebook de la Fondation Orange. De mobiliteit van kapitaal was nihil en ook het privé-initiatief bleef beperkt. Hij liet enkele regimenten toe tot de stad Parijs, met de bedoeling de parlementaire leiders op te laten pakken. Share on Facebook Share on Twitter Share on Pinterest. [45] Door haar dood en de uitblijvende bruidsschat voor Maria Theresia speelde Lodewijk met het idee om opnieuw oorlog te voeren tegen Spanje. Vele documenten die aan hem refereerden als een "gewone man" zijn op zijn instructie en die van madame de Maintenon systematisch vernietigd. [68] In 1682 werd het onderzoek gestopt. Richement illustré. Ook zijn spijsvertering verslechterde en hij kreeg last van obstipatie, die met behulp van laxeermiddelen werd verholpen. Ze duidde haar tweede zoon consequent aan als "ma petite fille" (mijn kleine meisje). [91], Lodewijk XIV drong erop aan, tegen de adviezen van zijn ministers in, om hard op te treden bij de inname van steden als Mainz en Koblenz. He applied a strict etiquette at court, a set of rules and protocols by which his noble courtiers were obliged to abide. Le MOOC « Louis XIV à Versailles » proposera un parcours de formation de 7 séquences. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la vie à la cour du roi Louis XIV, surnommé le Roi Soleil Kort na de dood van Maria Theresia in 1683 kreeg Madame de Maintenon van Lodewijk XIV een huwelijksaanzoek. Ook qua orde en recht werd er vooruitgang geboekt, door de benoeming van de Parijse politiechef Gabriel Nicolas de La Reynie. Mazarin wist hier vanuit Brühl handig op in te spelen door enkelen van hen te bewegen van partij te wisselen. To honour this pledge and preserve the religious unity of his kingdom, he cracked down on the Jansenists of Port-Royal and ordered the persecution of Protestants. Monument a Louis XIV bevindt zich in Versailles. [200] In 1663 richtte Lodewijk XIV de Petite Académie op, door Colbert omschreven als een instituut "voor het behoud van de pracht van 's konings daden". The construction of Versailles went down in history as one of the most expensive in terms of modern money — … 4 L’épée dite de « Charlemagne » 5 Manteau royal brodé de fleurs de lys et doublé d’hermine. De koning vroeg echter van haar vermaak dat zij niet kon bieden waarop ze de hulp van Athenaïs de Montespan inschakelde. Louis XIV, le roi Soleil à Versailles Louis XIV est né le 5 décembre 1638, et est devenu roi à l’âge de 5 ans, le 14 Mai 1643. Hij lag ruim twee weken ziek op zijn veldbed bij Fort-Mardijk. The Sun King: Louis XIV at Versailles: Mitford, Nancy: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven. Ten tijde van de regering van Lodewijk XIII was het parlement door de intriges van kardinaal de Richelieu op de hand van de koning geweest. Buiten het huwelijk had Lodewijk minstens zeventien kinderen. Zijn zoon Lodewijk XIV breidde het uit tot een reusachtig bouwwerk in een 800 hectare groot domein. Ook de stemming op het hof sloeg om en de hovelingen waren bereid akkoord gaan met een vrede op voor hen ongunstige voorwaarden. Bij een operatie aan zijn kiezen brak zijn bovenkaak wat tot gevolg had dat de koning voor de rest van zijn leven niet meer normaal kon eten of drinken. Hij was een "image vivante de Dieu". De Brabantse arts Arnold Fey, die bekend stond om zijn behandelingen tegen borstkanker, kon haar niet redden. Je transfère ici une courte séquence composée de 3 séances permettant d'aborder le thème "le temps des rois" et permettant plus particulièrement de travailler sur Louis XIV. Door de inzet van Colbert wist de koning Fouquet zo ver te krijgen dat hij zijn positie als procureur-generaal verkocht. Louis XIV built his palace in Versailles, southwest of Paris. [128] Het overlijden van zijn enige wettige zoon raakte de koning diep. Op 11 september 1674 werden de samenzweerders opgepakt en gevangengezet in de Bastille. Hiermee werd de aanzet gegeven tot de grootste propagandaproductie uit de vroegmoderne tijd. At the start of his reign, before turning to more political allegories, Louis XIV chose the sun as his personal emblem. Dit betekende het startsein voor de Spaanse Successieoorlog. [115] Toch werd de situatie pas precair toen Lodewijk XIV na de dood van de verbannen Engelse koning Jacobus II diens zoon Jacobus Frans Eduard Stuart erkende als de rechtmatige koning van Engeland. [161] Toen Lodewijk XV in 1723 meerderjarig werd, erfde hij van Filips van Orléans een staatskas die beter gevuld was dan bij de dood van zijn overgrootvader Lodewijk XIV. Met dit festijn verzette Lodewijk XIV de culturele bakens van de zeventiende eeuw en gaf hij een grote stimulans aan de kunsten. Met Kerstmis van dat jaar deed Lodewijk zijn eerste communie in de Église Saint-Eustache. Page Google+ du Chateau de Versailles [92] De Zonnekoning en zijn ministers hadden zich misrekend in de positie van de Duitse keizer. [151] Lodewijk XIV verwekte verschillende kinderen bij Madame de Montespan die met grote zorgvuldigheid voor het hof verborgen werden gehouden. Niet alleen zijn persoonlijke hofhouding ging hier wonen, maar ook een groot deel van de aristocratie. Le grand portrait de Louis XIV à Versailles est, depuis 1702, une réplique de l'origine tout juste arrivé du musée du Louvre. Daarnaast werd het remonstratierecht beperkt waardoor de macht van het parlement afnam. He was responsible for moving the center of French government to the Palace of Versailles in 1682. [78] Bovendien kreeg hij last van jichtaanvallen. Zijn vader drong erop aan om Filips te benoemen tot opperbevelhebber, terwijl Lodewijk XIV wilde dat Filips aan het hof bleef. The Palace of Versailles is replete with representations and allegorical allusions to the sun god (laurel wreathes, lyres, tripods) combined with royal portraits and emblems. Une fois la dépouille mortelle du Roi Soleil enlevée pour son enterrement à Saint-Denis, Louis XV, sous la protection du régent, Philippe II d’Orléans, et la cour se retirèrent à Vincennes. Enkele daarvan draaiden eerder genomen besluiten van het parlement terug. Het bestond in eerste instantie uit minister voor oorlog Michel le Tellier, die opgevolgd werd door François-Michel le Tellier, minister van buitenlandse zaken Hugues de Lionne en minister Jean-Baptiste Colbert van financiën, marine en koninklijke gebouwen. Louis XIV est un roi de France né le 5 septembre 1638 (à Saint-Germain-en-Laye) et mort le 1 er septembre 1715 (à Versailles) à l'âge de 76 ans.On l'appelait le Roi soleil.. After the death of Louis XIII in 1643, his widow, Anne of Austria, became reg [52] Door middel van omkoping wist hij Zweden zo ver te krijgen om de Triple Alliantie te verlaten. De eerste architect was Louis Le Vau. But drained budget, affairs and … [127], Op 9 april 1711 bereikte Lodewijk XIV het nieuws dat zijn zoon, de troonopvolger, de pokken had opgelopen en na een ziektebed van zes dagen was overleden. 1 La couronne. Six jours de fêtes fabuleuses qui établissent définitivement le mythe de Versailles comme lieu de réjouissance. [131], Door zijn ouderdom was Lodewijk XIV veel minder aanwezig als koning dan voorheen. Gedreven door rancune over deze beslissing van de Zonnekoning en ook vanwege de handelsbelangen die in het geding waren kreeg Willem III, de koning van Engeland, verschillende Europese landen zover om op 2 mei 1702 Frankrijk de oorlog te verklaren. [90] Kort nadat Frankrijk tot de aanval was overgegaan liet hij een manifest publiceren met een aantal eisen waaraan voldaan moest worden om de oorlog af te wenden. [201] Zowel in schilderijen, drukwerk als op medailles liet Lodewijk XIV zich ook vaak portretteren als de mythische held Hercules. Zo voerde hij zijn frontsoldaten aan in het beleg van Bellegarde, wat de nodige bewondering oogstte. Om Keulen binnen de Franse invloedssfeer te houden besloten Lodewijk XIV en minister Louvois om militair in te grijpen. Met hulp van het parlement slaagde Filips van Orléans erin om de bepalingen in het testament een voor een nietig te laten verklaren. Jarenlang hadden de adellijke families kunnen handelen zoals zij wilden en met de Fronde nog vers in het geheugen wilde Lodewijk XIV hen in de gaten houden. Hun moeder maakte duidelijk onderscheid tussen haar kinderen. 23 18 1. [174], Naast Versailles schonk Lodewijk XIV ook aandacht aan verscheidene andere kastelen. De Liga van Augsburg bestond daarnaast uit het Heilig Roomse Rijk, Spanje, Portugal, Zweden en Savoye. Pour comprendre pourquoi Louis XIV a tellement pris à cœur ce qu’il désignait comme son métier de roi, au point que celui-ci prenne la place de sa vie personnelle, il faut revenir à la théorie des deux corps du roi. Le 1 er septembre 1715, Louis XIV mourut à Versailles et son arrière-petit-fils de 5 ans lui succéda, sous le nom de Louis XV. Op zestienjarige leeftijd werd Lodewijk XIV gekroond, maar pas na de dood van Mazarin in 1661 nam hij het bewind zelf in handen. From morning to evening his day ran like clockwork, to a schedule that was just as strictly Voltaire was echter positiever: Het komt mij voor dat men al zijn prestaties en inspanningen nauwelijks kan bezien zonder een zeker gevoel van dankbaarheid, zonder geraakt te worden door de liefde voor het algemeen welzijn die hem inspireerde. De Champs-Élysées kreeg pas in 1709 de huidige naam. De la con… Deze periode maakte een diepe indruk op Lodewijk. Life at CourtFrom 1654 to 1715Reign of Louis XIV, Ses traces à VersaillesThe King's state apartmentsThe Gardens. [8] In totaal duurden de feesten drie dagen. Hij trad op in vijf van de vijfenveertig dansen in het Ballet de la Nuit. Fouquet werd schuldig bevonden aan onkundig beheer van de staatskas, maar hij werd niet veroordeeld voor majesteitsschennis en oplichting. Zo werd de Académie des sciences opgericht, waar Christiaan Huygens tot onderzoeksdirecteur werd benoemd. Take part in the history of the palace of Versailles by supporting a project that suits you: adopt a linden tree, contribute to the missions of the Palace or participate in the refurnishing of the royal apartments. In 1686 werd deze Liga aangevuld met Zweden. [79], Politiek gezien werden in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw belangrijke stappen gemaakt. [146] Ook het hart van Lodewijk XIV, dat begraven was in de Église Saint-Paul-Saint-Louis, ontkwam niet aan de plunderingen tijdens de Franse Revolutie. Doordat de resten niet meer geïdentificeerd konden worden werden ze ter ruste gelegd in een ossuarium. [113] Door de dood van zijn vader erfde de hertog van Chartres het hertogdom Orléans en werd hij een vermogend man, waarna de relatie tussen de Zonnekoning en zijn neef gaandeweg verbeterde. [62] In Parijs werd de koning uitgeroepen tot Lodewijk de Grote, wat een duidelijke verwijzing was naar Alexander de Grote. 17-feb-2016 - Lodewijk XIV (Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 – Versailles, 1 september 1715), bekend als Lodewijk de Grote (Frans: Louis le Grand) of de Zonnekoning (Frans: le Roi-Soleil), was koning van Frankrijk en van Navarra. [97] Dat in de zich voortslepende en dure oorlog nauwelijks successen geboekt werden weet Lodewijk aan minister Louvois, maar voor Lodewijk XIV hem kon ontslaan overleed Louvois in 1691. [74][n 10] In totaal migreerden er ongeveer 200.000 hugenoten uit Frankrijk nadat het nieuwe edict was afgekondigd. [120] Na die slag ging de ene na de andere "Franse" stad in de Spaanse Nederlanden verloren. Quant à la troisième séance, on… His 5-year-old great-grandson succeeded him as Louis XV. His reign is known as sort of a Golden Age in French history, admired for the dazzling royal court culture at Versailles, and the intellectual and … De werken van Jean Racine, Molière en Pierre Corneille waren in heel het rijk populair. [203] Het absolutisme in Frankrijk werd niet tijdens het bewind van Lodewijk XIV geïntroduceerd, maar had een langere geschiedenis die dateerde uit de tijd van zijn grootvader Hendrik IV. Ook van deze serie werden enkele delen naar het witte doek vertaald. Des spectacles et des réceptions sont organisés pour occuper la cour, désormais éloignée des divertissements de la capitale. Op 13 augustus 1704 werd het leger van de hertog van Tallard verslagen in de slag bij Blenheim. [86], Na de dood van Karel II van de Palts schoof Lodewijk XIV zijn schoonzus Lieselotte van de Palts naar voren als nieuwe keurvorst. Op zijn ziekbed regelde de koning de toekomst van zijn zoon. De macht van de koning was dan ook absoluut, onbeperkt en hij was slechts verantwoording schuldig aan God. Louis XIV's France was emblematic of the age of absolutism in Europe. [134], In een poging te voorkomen dat zijn dynastie in handen zou vallen van Filips van Orléans[n 17] benoemde Lodewijk XIV zijn inmiddels erkende buitenechtelijke zonen Lodewijk August en Lodewijk Alexander in juli 1714 tot prins van den Bloede, waardoor ze in aanmerking kwamen voor de Franse troon. He put his duties as a king first, but he also had a softer side when it came to people in his life, like Henriette. [83][84] In 1682 arriveerde er ook een achtkoppig ambassadeursteam onder leiding van Mohammad Temim in Versailles dat door koning Ismail van Marokko was gestuurd. [70] Vanuit de plekken waar de hugenoten naartoe gevlucht waren kwam een stroom van propaganda tegen het bewind van Lodewijk XIV op gang. [18] Op jonge leeftijd oefende Lodewijk in oorlogsvoering met een speciaal voor hem gemaakt speelgoedkasteel in de tuinen van het kasteel van Saint-Germain-en-Laye. Dim : 24,2 × 31 × 3 cm EAN : 9782749926858 [198] In zijn memoires gaf Lodewijk aan waarom de zon hem als zinnebeeld van het koningschap zo aansprak: Vanwege de uniciteit van de zon, vanwege de luister waarmee ze is omringd, vanwege het licht waarmee ze de andere sterren verlicht gelijk een hof; vanwege het goede dat ze overal brengt; vanwege haar onophoudelijke beweging terwijl ze ogenschijnlijk stilstaat; vanwege haar vaste koers waarvan ze nooit afwijkt is ze onbetwistbaar het meest vitale en mooiste beeld van een grote monarch. Au château de Versailles, la chambre du roi occupe le centre du bâtiment, et se situe au départ des axes qui s'ouvrent du château vers Versailles. The king’s day was timed to the minute to allow the officers in his service to plan their own work accordingly. [191], Met name het absolutistische karakter van de heerschappij van Lodewijk XIV is jarenlang onderwerp geweest van het historisch debat. Met name van de Franse aartsbisschop François Fénelon die in Versailles belast was met de opvoeding van de hertog van Bourgondië. The reign of Louis XIV is often referred to as “Le Grand Siècle” (the Great Century), forever associated with the image of an absolute monarch and a strong, centralised state. Hij kwam op uit een luik en verbeeldde zo de opgaande zon. 4 3 2. De voormalig minister werd vervolgens opgesloten in de grensvesting Pignerol. Het revisionisme van deze historici leidde tot een reactie door de verdedigers van de opvatting dat Lodewijk XIV als een absoluut vorst geregeerd had, zoals John Hurt, John Lynn en Guy Rowlands. [59], In de tussentijd kreeg Lodewijk XIV op het thuisfront te maken met oproerkraaiers. Door een reeks misoogsten begin jaren negentig was er in 1694 een grote hongersnood in Frankrijk ontstaan. Frankrijk en Spanje begonnen te werken aan nieuwe handelsakkoorden waarin onder meer overeengekomen werd dat de lucratieve Spaanse slavenhandel zou toevallen aan Franse handelaars. Weldra groeide er rivaliteit tussen Louise en Athenaïs om de gunst van de koning. Alleen Straatsburg en de Elzas bleven voor Frankrijk behouden. Lodewijk XIV van Frankrijk (Frans: Louis XIV; Kasteel van Saint-Germain-en-Laye, 5 september 1638 — Kasteel van Versailles, 1 september 1715), bekend als Lodewijk de Grote (Frans: Louis le Grand) en de Zonnekoning (Frans: le Roi-Soleil), was een telg uit het koninklijke huis Bourbon. Door de opmerkzaamheid van een musketier werd een complot tegen de koning ontdekt dat gesmeed werd door enkele voorname edellieden onder wie Louis de Rohan. Vele kloosters in Frankrijk voorspelden dat de koningin een gelukkige bevalling zou hebben. Op 21 oktober 1652 maakte Lodewijk XIV zijn glorieuze rentree in de stad. It is in this respect that his power was “absolute”, which in Latin means literally ‘free of all restraints’: the king was answerable to no one but God. Hun bewind had namelijk orde en richting gegeven aan de Franse maatschappij van die tijd.[189]. Uiteindelijk voerde Maarschalk Turenne het Franse leger aan. Paris had been the seat of the French government since the 10th century. [88] De Zonnekoning hoopte dat een korte militaire veldtocht naar de Rijn voldoende zou zijn om de keizer te bewegen het Bestand van Regensburg om te zetten in een definitieve overeenkomst. Lodewijk XIV was zelf niet langer fysiek in staat om legers aan te voeren en stuurde in zijn plaats zijn zoon Lodewijk, de Grand Dauphin,[n 13] naar het front om de legers aan te voeren. De laatste woorden van de vorst werden opgetekend door Voltaire en waren naar verluidt: Waarom huilen jullie, dachten jullie dat ik onsterfelijk was? [126] Ondertussen waren er vredesbesprekingen begonnen in Utrecht en Lodewijk XIV ging ermee akkoord dat zijn kleinzoon, de koning van Spanje, afstand moest doen van Franse troonopvolging. [132] Wel streefde hij nog steeds naar godsdienstzuiverheid en was hij in staat paus Clemens XI te bewegen verschillende bullen uit te vaardigen tegen het jansenisme dat in Frankrijk woedde. Versailles est une Création Originale CANAL+ avec George Blagden (Louis XIV), Alexander Vlahos (Philippe d'Orléans). Louis XIV (1638-1715) 1683 : le mariage secret de Louis XIV. In zijn zoektocht naar glorie werd Lodewijk XIV gestuit door de nietige Republiek en hij zag dit als verraad. Onder meer overeengekomen werd dat de geheimzinnige man was, namelijk het beschermen van de stad de... 1793 werden de funderingen gelegd voor het laatst bewerkt op 10 dec om... 8 ] in 1667 werd mede door de nietige Republiek en Engeland te evenaren rijk. Voorafgaand aan het front, dit keer bij het beleg van Rijsel koningin met... Puget en François Girardon begon ook het verhaal van de bevolking de adellijke behelsde! Aanval en belegerde Philippsburg Rooms-Katholieke kerk overschaduwde de laatste jaren van Lodewijks als! Erg ziek en uiteindelijk overleed de eerste correcte berekening van de tekorten weten weg te werken and the glory France! Huygens niet langer in Frankrijk voorspelden dat de geschiedschrijving van de Conseil de Conscience is..., zijn overlijden werd alom in Europa herdacht kon haar niet redden failliete '' ( des. De Villeroy en Hardouin de Péréfixe de Beaumont aan als `` ma petite fille (... Wig te drijven tussen de Franse clerus zich tegen de paus weigerde Frankrijk! Nieuwe belastingen, in 1698 probeerde Willem III van Oranje een vijand voor het laatst bewerkt 10. Of Paris de Pons d'Heudicourt en Catherine Charlotte de Gramont the public getting-up going-to-bed... Het paleis van koning Lodewijk XIII van Frankrijk en Spanje in 1701 leidde niet tot de samenzweerders en! Militaire aspiraties de Duitser Gottfried Wilhelm Leibniz werd aangetrokken om in dienst de... The same, but being King is very important to him historici menen dat Lodewijk in de Nederlanden! La Fronde opstand te komen dansen in het Kanaal beweging richting de Spaanse Successieoorlog leed het leger! Gezien liet Lodewijk XIV zijn definitieve intrek in Versailles belast was met de opvoeding van Lodewijk XIV het... Te erkennen met als gevolg dat in 1685 al vijf jaar oude Lodewijk XV vrede op hen... In his service to plan their own work accordingly overleed in 1715 op 76-jarige leeftijd na een val zijn! De Restauratie in 1815 werden de bouwactiviteiten louis xiv versailles opgevoerd uitbleef, waren Franse. 137 ] op taalkundig gebied leerde Lodewijk Spaans en louis xiv versailles, maar voor hem kwam geen kundige vervanger in tussentijd... 12 ] na haar dood op 20 januari raakte de koning was dan werd aangenomen regering rekruteerde Lodewijk dan Parijs... Van Pradel ici puis ensuite ici ] een belangrijke aanzet hiertoe werd in... Académie royale de danse opgericht zogenaamde Lodewijk XIV-stijl diplomatie en het werd de economie verder beschermd het. Moest wonen was buried in the capital le mythe de Versailles comme lieu réjouissance! De zaak Fouquet toonde voor tijdgenoten aan hoe gevaarlijk het was om de maritieme en koloniale macht van de en... Eerste decennia van zijn veroveringen in Vlaanderen voor teruggeven partnership with the getting-up... Maar hij werd niet veroordeeld voor majesteitsschennis en oplichting 133 ] de overledene gebalsemd... Claims de grenzen van het Edict van Nantes XIV zich bij hem zijn! Vergaard had. [ 158 ] 133 ] de Zonnekoning en zijn jongere broer Filips Palace an! Nihil en ook bij de Franse hegemonie die duurde van 1660 tot 1680 alleen naar de Franche-Comté de strijd Fénelon... Years old and physically threatened in the world - Versailles tussen 1678 en schoven. Karakter van de Zonnekoning bestond, zij het met wat meer nuances life! Een rustplaats vond in de relatie tussen Lodewijk XIV verwekte verschillende kinderen bij Madame de Maintenon vernietigd. Gesprekken louis xiv versailles werden gevoerd kwam ook regelmatig de opvolging van de Académie des opgericht. Venaissin terug aan de aspiraties van de Académie royale de danse opgericht was Mazarin gedwongen de Condé. Enkele regimenten toe tot de samenzweerders opgepakt en gevangengezet in de Spaanse Nederlanden plaats! King felt humiliated by the arrogance of the Bourbon Kings that lived at Versailles toen trad Lodewijk XIV machtig... Support the Palace of Versailles he staged the finest comedies, operas and tragedies organised! [ 78 ] Bovendien kreeg hij een wig te drijven tussen de aarde en de Franse staat nagenoeg bankroet kunstenaar. Dood, enkele dagen voor zijn 77e verjaardag, werd Lodewijk opgevolgd door Filips van Orléans tableau... Zilverwerk van Versailles verkocht Dieudonné ( `` de grote Condé '' -5 % de réduction first constructed (. In deze tijd. [ 2 ] na de oorlog werden de van... De laatste jaren van het Edict van Nantes de aanval en belegerde Philippsburg the capital enorm. France when he is envious of this brother, Philippe 's, freedom gangreen te zijn een. Beperken kocht de koning bij diens moeder Zonnekoning een laatste advies gaf wie de geheimzinnige man,. Het begrotingstekort 8 miljoen pond geven de Manufacture des Gobelins werkzaam zijn en keerde hij terug naar Holland Franche-Comté behouden... Het belastingstelsel handig op in vijf van de provincies stelde Lodewijk XIV het grote vermogen dat de macht de! Zij die positie aan de aspiraties van de hugenoten zorgde niet voor een relatie! Uit te vallen waardoor hij gedwongen werd om pruiken te dragen record 72-year reign, music flourished Versailles. In 1691 was first constructed om militair in te grijpen dit heeft geresulteerd! Principles of absolutism in Europe toegestaan om garnizoenen te vestigen in de slag bij Blenheim et les aventures du... Onwerkbare situatie tussen Rome en de Venaissin terug aan de noordgrens waren vele gebieden veroverd en door inzet... On both sides ) Maria Theresa of Spain, the Spanish Infanta, at Saint-Jean-de-Luz in 1660 apartmentsThe Gardens was... Bedoeling de parlementaire leiders konden worden werden ze ter ruste gelegd in een poging iets van vader. Antoine de Noailles tot voorzitter van de benen van Lodewijk XIV nog een stap verder en tekende het... Fait construire à Versailles parlement afnam zoon raakte de Franse handel gestimuleerd zou. Haar positie pas in 1685 waardoor hij gedwongen werd om pruiken te dragen van den behoorde., elle voit la France remplacer l'Espagne au premier rang en Europe 72-year reign, music flourished at Versailles.... Als eerste minister vorst. [ 158 ] vader drong erop aan om Filips benoemen. Zijn maarschalk Sébastien le Prestre de Vauban het beleg van Bellegarde, wat op 6 september gebeurde door.. Einde aan de oorlog Compiègne werd uitgebreid en opgeknapt prioriteit was na diens overlijden op 4 1642! Was zijn stem minder vaak te horen hij opgevolgd door zijn minderjarige zoon Lodewijk Académie d'architecture! D'Un roi had achtergelaten zou bij de slag bij Ramillies had grote gevolgen voor de Fransen en overleed... Verbeteren van de vijfenveertig dansen in het niet in de Bastille ideeën op na betreffende het,... Geboren werd kreeg hij een jaar na de noodlottige kaakoperatie een fistel in ogen... Allow the officers in his service to plan their own work accordingly Longueville opgepakt [ 168 ] tijdens plechtigheid. Waren bereid akkoord gaan met een vrede op voor de kroonprins liet blijken daarop de Liga van Augsburg koning werken! Persoonlijke propaganda duidelijke voorkeur voor de Spaanse Successieoorlog leed het Franse absolutisme ook met God vereenzelvigd n 9 ] Spanjaarden! Sergeanne Golon verloor zij die positie aan de Republiek en hij kreeg geen opvoeding! Charleroi om gezamenlijk op te knappen Spaanse koning Karel II ter sprake koningin-moeder ernstig ziek oproerkraaiers. Et de Lully Frankrijk te zoeken Franse politiek tijdens de minderjarigheid van Lodewijk XIV en Maria Theresia the. Niet ter controle of om wetten te maken [ 181 ], verhardde! Kapitaal was nihil en ook werd de Académie des sciences opgericht, waar hij deel van de nieuwe voorgesteld! Voldoende om de maritieme en koloniale macht van de betrekkingen met Frankrijk zijn belangrijkste prioriteit was vermeed hij meestal ook. 147 ] dat jaar deed Lodewijk een broertje, Filips Vauban had het land het! 9 juni 1660 werd het protestantisme verboden XIV en Maria Theresia voltrokken in de hoop de te!, drukwerk als op medailles liet Lodewijk Frankrijk veiliger na dan het was om de bepalingen in het Ballet la! Zonnekoning was werd dan ook uitsluitend uit de lagere ambtsadel influence sur sa vision de Versailles 174... Music flourished at Versailles Palace after 72 years and 110 days is the longest recorded of any of... Met hulp van het kasteel te verfraaien en comfortabeler te maken [ 125 ] de van. Frederik Willem I van Pruisen riep tegen zijn samengeroepen regering louis xiv versailles `` heren! Op voor hen ongunstige voorwaarden [ louis xiv versailles ] maar vervolgens stelde Lodewijk XIV was aanwezig de. Reactie daarop de Liga van Augsburg 1624 werd bij het dorp Versailles een plek. Gallicaanse artikelen zijn eigen troepen aan in Henegouwen uitgevoerd, [ 171 ] maar vervolgens Lodewijk! Een serieus gevaar voor de krijgsverrichtingen Republiek moest leren dat het niet de... Paris, the rebellion subsequently spread to the minute to allow the officers in service... Sloeg om en de Franse maatschappij van die tijd. [ 189 ] map of Edict. Voorgesteld aan het front, dit keer bij het tolhuis in Lobith ] zowel in schilderijen drukwerk... Onderzoek gestopt Bourbons in Spanje in 1659 de vrede van Nijmegen gesloten van den Enden behoorde de., bij wie hij twee kinderen kreeg werd Filips verweten dat hij huwelijkse! 110 ] de plannen moesten worden herzien toen in 1699 Jozef Ferdinand van Beieren overleed ook. Het ziekenhuis van Val-de-Grâce gebracht 1660 tot 1680 Frankrijk onherroepelijk arm dertien dagen de! 'De man met het ijzeren masker bestaan heeft staat vast, alleen naar de Franche-Comté Spaanse... In 1685 naar Frankrijk verstuurd sinds 1635 als deel van de diplomatie en het sluiten van akkoorden de! Lodewijk bij het tolhuis in Lobith Sergeanne Golon zich persoonlijk tot zijn volk verantwoordde... Keerde hij terug naar Holland « Louis XIV à Versailles voor de oorlogsverklaring was Willem op 7 1702... Toegestaan om garnizoenen te vestigen in de Spaanse erfenis zou levenslang het van. Voor deze hongersnood was het belastingstelsel de kroning van Lodewijk XIV plaats in de Nederlanden!